ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការដឹងគុណនឹងគោរពចំពោះអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានផ្កល់តម្លៃក្នុងការគាំទ្រ នឹងការលើកទឹកចិត្តជាប្រចាំក្នុងការណែនាំយើងឪ្យផ្តល់នូវទស្សនៈវិស័យនៃការបង្កើនមុខជំនួញរបស់យើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតប្រាក់ចំណូលជាតិ, ដែលយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាតធំបំផុតក្នុងស្រុក។

 

ការបង្កើតអាជីវកម្មឬស្ថាប័នគឺពិបាកក្នុងការប្រតិបត្តិការហើយទាមទារយុទ្ធសាស្ត្រសមស្របដើម្បីជំរុញដំណើរការនិងកំណើន។ ក្រោមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មនៅទីផ្សារកម្ពុជានិងធ្វើប្រតិបត្តិការជាអ្នកនាំចូលនិងនាំចេញផលិតផលប្រេងកាតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងសាំងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជន។ លើសពីនេះទៀត ដើម្បីគោរពតាមបទដ្ឋានអន្ដរជាតិក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានកសាងនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់និងកន្លែងបច្ចេកទេស។ ទាំងនេះរួមមានការដឹកជញ្ជូន ហាងលក់រាយ(ដេប៉ូ) កន្លែងស្តុកទំនិញ ភោជនីយដ្ឋាននិង Tela Marts ។

 

យើងទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាគុណភាពនៃបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដូច្នេះហើយយើងប្តេជ្ញាដើម្បីធានានូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនបរិយាកាសនិងបរិក្ខារនានា។ ក្នុងការដេញថ្លៃដើម្បីឱ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថានយើងបានធ្វើការនិងទទួលបានពានរង្វាន់ ISO 9001: 2008 ដ៏មានកិត្យានុភាព។

 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រនិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានផ្តល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដ៏អស្ចារ្យទស្សនៈវិស័យដ៏ឈ្លាសវៃនិងយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែង។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រដ៏រឹងមាំនិងរឹងមាំរបស់អ្នកនាពេលអនាគត។

 

លោកឧកញ៉ា អគ្គនាយក ឈុន អូន 

ប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិ

អត្ថបទផ្សេងៗ