មន្ទីរពិសោធន៍នេះ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ជាប់នឹងរោងចក្ររំអិល ហើយ ជាមន្ទីរពិសោធន៍ប្រេង និង គីមីដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបាន បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបៗ និង មានកន្លែងសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត សមាសភាពប្រេង ដូចជាអាសុីត កម្រិតនៃការនាំមុខ Sulfur សីតុណ្ហាភាពចំហេះ និង សារធាតុគីមី សំខាន់ៗផ្សេងទៀត សម្រាប់ពិនិត្យមើល ក៏ដូចជាការតាមដាន លើគុណភាពប្រេង ដោយអនុលោមទៅតាម វិធីសាស្ត្រ ASTM។

 

បុគ្គលិកនៃមន្ទីរពិសោធន៍ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាជំនាញ នៅក្រៅប្រទេស ដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរី និង ចក្រភពអង់គ្លេស បានដើម្បីទទួលបាននូវជំនាញឯកទេស និង បទពិសោធន៏គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាព (QC) និងការធានាគុណភាព (QA) នៃប្រេងនេះ ដោយយោងតាមស្ថានភាព​​បច្ចុប្បន្ន នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ 

 

ការសន្យាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសុវត្ថិភាព

 

យើងសូមធានាដល់អតិថិជន ​ចំពោះគុណភាព ផលិតផល ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និង ត្រូវបានផលិតតាមរូបមន្ត ក្នុងស្តង់ដាអន្តរជាតិដូចជា ASTM, ISO និង API ជាដើម ។ល។

អត្ថបទផ្សេងៗ