ការចាប់បដិសន្ធិ នៃក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា ក្នុងនីតិកាលដំបូងនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី បានធ្វើអោយមានការរីកចំរើនគួឲ្យកត់សម្គាល់ និង បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ ដ៏ធំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ពីបុគ្គលិកដែលមានភាពស្មោះត្រង់ ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ សេវាកម្មដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន និង និមិត្តសញ្ញាប្រកបទៅដោយថាមពល ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលាទទូលបានទំនុកចិត្ត យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់អតិថិជនជាច្រើនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

 

 

 

ចខុវិស័យ

 

ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា ប្តេជ្ញាដើម្បីក្លាយជា ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈឈានមុខគេ នៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជា ក្នុងតំបន់។

 

បេសកកម្ម

 

ក្រុមហ៊ុនកំពុងបន្តសម្រេចអោយបាន នូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាកម្មល្អដាច់គេ តម្លៃសមរម្យ និង ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ។

អត្ថបទផ្សេងៗ